Představení firmy

Firma A-TOOL s.r.o. působí v České republice od roku 1997, kdy začala jako jedna z prvních na trhu nabízet vysoce progresivní metody obrábění frézováním při výrobě forem a zápustek.

V současné době se naše firma, která se velikostí řadí spíše k menším, nadále specializuje na výše zmíněný obor výroby forem.

Mezi naše nejzajímavější produkty patří kompletní sortiment pro rychlostní obrábění jak v tepelně nezpracovaných, tak i v kalených materiálech.

Mezi největší výhody spolupráce s naší firmou je maximální technická podpora našich produktů pramenící ze zkušeností získaných v praxi přímo ve výrobě a proto je samozřejmostí předvedení našich nástrojů přímo u zákazníka na konkrétní aplikaci.